dimecres, 16 de desembre de 2009

El cognom Pujol a Badalona

Pujol és un cognom geogràfic i per tant n'hi ha a tot Catalunya. Els orígens del cognom a Badalona es remunten més enllà de l'any 1428 a Canyet, el matrimoni de Valentina Canyet (hereva del Mas Canyet) amb Berenguer Pujol fan que en heretar el seu fill, Pere Pujol, la masia passi a anomenar-se Mas Pujol.

(Aquest article ha estat revistat früit de les noves aportacions de PUJOL-BUSQUETS, Jaume: veure l'article: Novetats sobre l'origen dels Pujol de Badalona)


Guadamir de Canyet, noble i senyor de Badalona, que figura per primer cop en un document datat l’any 1.025, amo del Mas Canyet és probablement avantpassat en alguna de les branques de la majoria d'antics pobladors de Badalona.
Relació d’avantpassats Canyet:


Guadamir de Canyet (1.025)
Noble de Badalona, Senyor de la Vila de Canyet. Figura com a testimoni en un document datat el 16 de juny del 1025, on la Comtessa Ermesèn i el seu fill Berenguer (Ramon I) presideixen un judici on el Monestir de Sant Cugat denuncia a Adalbert, vescomte del Rosselló, per haver-se apropiat d’un alou proper al castell de Montgat, el Maresme.

Pere de Canyet (1.112)
L’any 1.112 figura com a propietari de la finca del Mas Canyet en Pere de Canyet, de la Parròquia de Santa Maria de Badalona.

Bernat de Canyet (1.262)
Document de data 25 de setembre de 1.262, Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt

Bernat de Canyet, de la parròquia de Santa Maria de Badalona, estableix a Bernat Oliver i a la seva muller Berenguera dues feixes de terra amb oliveres i arbres, que té a la mateixa parròquia de Badalona, al Canyet, als llocs anomenats Guany i Puig de Vall, sota domini i alou del bisbe de Barcelona. Bernat Oliver i els seus seran homes solius, habitants i afocats seus a les cases que hi han construït i que han de construir-hi i pagaran a Bernat de Canyet un cens anual de 2,5 quarteres de blat a mesura de Barcelona, meitat ordi i meitat espelta, i un parell de gallines. Bernat de Canyet rep en concepte d'entrada 62 s., m.b.t.

Pere de Canyet (1.289)
En un document datat el 1.289 en Pere de Canyet figura com a propietari d’una muntanya i una pineda a Canyet anomenada Pujol d’Esteve.

Guillem de Canyet (1.306) casat amb Elisenda
Document de data 29 de desembre de 1.262, Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt

Pons, bisbe de Barcelona, confirma i estableix de nou a Guillem Canyet, home propi, soliu i afocat del dit bisbe, fill de Pere de Canyet, el mas dit de Canyet que té per ell a la parròquia de Badalona. Es ratifica el cens de 3 quarteres i mitja punyera de blat, la meitat en ordi i l'altra en espelta, 3 s.m.b., 3 quartans de gra i 3 gallines.

Pere de Canyet (1.338) fill de Guillem de Canyet
Document de data 8 de maig de 1.338, Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt

Pere Canyet de la parròquia de Santa Maria de Badalona, fill del difunt Guillem Canyet i d'Elisenda, lloga a Pere de Gualbes draper de Barcelona, mig celler d'un mas, una petita caseta del dit mas y tot el corral que té a Badalona, durant cinc anys. El preu del lloguer és de 6 l. Li promet que per Santa Maria d'agost tancarà una porta del celler i farà totes les obres necessàries. Segueix àpoca.

Berenguer de Canyet (1.353) casat amb Guillema
Un document del procurador de Pere Canyet, en Guillem Asvert, de data 17 de setembre de 1.353, fa referència a la venda a Berenguer de Canyet del Mas Canyet i les seves terres.
Berenguer de Canyet (1.421)
L’any 1.421 en Berenguer de Canyet declara hereva del Mas Canyet a la seva filla Valentina de Canyet.

Valentina de Canyet (1.428 ) filla de Berenguer de Canyet, es casa amb Berenguer Pujol. El 12 de març de 1.428 Valentina de Canyet nomena hereu del Mas Canyet al seu fill Pere Pujol.

Del Mas Canyet al Mas Pujol

Pere Pujol (1.428 )
En rebre el Mas Canyet per herència passa a anomenar-se Mas Pujol. El Mas Pujol, situat a la riera de Canyet fou edificat sobre una antiga vila romana, data del S. XIII, el document més antic que fa referencia a la propietat data de l’any 1.001 (Mas Canyet). Es diu que al S. XV al Mas Pujol s’hi va allotjar Cristobal Colón, després de la seva visita al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra.

Antoni Pujol (1.481) casat amb Angelina. Mas Pujol.
Antoni Pujol, de la parròquia de Santa Maria de Badalona Figura en un document notarial de data 10 d’abril de 1.481. Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt.

Cebrià Pujol (1.553) Als fogatges d’aquest any és l’estadant al Mas Pujol.

Maria vidua de Pujol (1.642) Mas Pujol. Figura al Padró d’Habitants de Badalona de 1.717.

Geroni Pujol (1.683) fill de Maria vidua de Pujol, casat amb Paula (1.672)

Fins a la data no he aconseguit lligar amb els primers Pujol de Badalona el meu avantpassat Pujol més antic, en Jaume Pujol, casat amb Maria Mas, el seu fill Jaume Pujol Mas (* vers 1.750) casat amb Paula Vidal Sunyol. La tradició oral familiar diu que els meus Pujol eren de la branca de les cent lliures, però no he esbrinat de quina branca es tracta. Recentment he localitzat el baptisme  i  matrimoni a  Vilassar de Dalt d'un Jaume Pujol, fill d'un altre Jaume Pujol i de Maria Mas que podria ser la mateixa persona, en especial perquè en ambdós casos consta com a professió Mestre de cases, tot i que es contradiu amb la tradició oral familiar que diu que la familia ve dels Pujol de Canyet.

Fonts i Bibliografia 

CHIMISANAS JULIA, Abelard: Recerques genealògiques
CUYÀS TOLOSA, J.M: Història de Badalona, 1982.
CASTELL DE VILASSAR, Arxiu: Documents de Badalona, 1262-1480.
LLIBRE D'ESPOSALLES, Parròquia de Santa Maria de Badalona, 1747-1805.
Registre Civil de Badalona: 1871-1971 
Cementiri Municipal de Sant Crist; Badalona
Cementiri Municipal de Sant Pere: Badalona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada